PODMÍNKY INTERNETOVÉHOOBCHODU

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Majitel internetového obchodu, který je k dispozici na adrese www. poza .pl (dále jen "internetový obchod") je POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć se sídlem v Gdaňsku v Polsko (sídlo a korespondenční adresa: ulice Kuszników 7, 80-175 Gdaňsk Polsko); daňové identifikační číslo (NIP/DIC) 5830269768; identifikační číslo podniku (REGON/IC) 190659705 - dále jen POZA.

Definice:

 1. Obchod - internetový obchod vlastněný společností POZA, který se nachází na této adrese www.sklep.poza.pl.
 2. Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které byla zákonem přiznána způsobilost k právním úkonům, využívající Obchod.
 3. Pravidla a předpisy - tato pravidla a předpisy.
 4. Objednávka - prohlášení zákazníka učiněné prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo telefonicky, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy s POZA.
 5. Účet - služba v internetovém obchodě, která uchovává údaje zákazníka potřebné kzadání objednávky a historii jeho objednávek, jakož i informace o produktech přidaných do seznamu přání.
 6. Seznam přání - prvek softwaru obchodu, který umožňuje zákazníkovi vytvořit seznam produktů, které ho v internetovém obchodě zaujaly.
 7. Registrační formulář - formulář vyplněný zákazníkem při registraci jeho účtu v internetovém obchodě.
 8. Nákupní košík - funkce softwaru internetového obchodu, která umožňuje přidávat produkty, které zákazník hodlá v obchodě zakoupit.
 9. Produkt - položka dostupná v obchodě, která může být předmětem prodeje.
 10. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a POZA týkající se produktu dostupného v internetovém obchodě.
 11. Newsletter - služba spočívající v zasílání obchodních informací prostřednictvím e-mailu, zejména informací o produktech POZA Krejčovství Bozena Pozauć, akcích a nových kolekcích.


Tyto obchodní podmínky definují pravidla pro používání obchodu a jsou určeny všem zákazníkům obchodu. Zákazník je povinen přijmout a dodržovat ustanovení těchto Pravidel, zejména tím, že si vytvoří a používá účet nebo zadá objednávku

Účelem ustanovení těchto předpisů není vyloučit nebo omezit práva spotřebitelů, která jim náleží podle zákona. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto řádu a výše uvedených předpisů mají přednost tyto předpisy.

Internetový obchod přijímá veškerá možná technická a organizační opatření vyžadovaná zákonem za účelem ochrany osobních údajů zákazníků.

II.POPIS PRODUKTŮ A CEN

 1. Výrobky dostupné v internetovém obchodě jsou zcela nové.
 2. Produkty v internetovém obchodě jsou podrobně označeny. Webové stránky obsahují informace o vlastnostech výrobku, jeho ceně a dostupných velikostech. Informace o produktech v Internetovém obchodě, např. popisy, ceny, nejsou nabídkou ve smyslu článku 66 Občanského zákoníku, ale představují výzvu k uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 71 Občanského zákoníku v souladu s podmínkami Pravidel.
 3. Fotografie nabízených produktů slouží k prezentaci modelů, které jsou na nich konkrétně uvedeny. Odstín materiálu zobrazený na obrázku se může mírně lišit od odstínu originálního výrobku v důsledku rozdílů vyplývajících z kalibrace monitoru zákazníka
 4. Závaznou a konečnou cenou výrobku je cena uvedená na internetových stránkách obchodu v okamžiku, kdy zákazník učiní objednávku. Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Konečná částka, která má být zaplacena, je cena výrobku plus náklady na dodání výrobků, které jsou předmětem kupní smlouvy.
 5. POZA si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny nabízeného zboží a provádět a rušit všechny druhy propagačních akcí a prodejů. Objednávky podané před datem zavedení výše uvedených změn budou realizovány podle zásad platných v době objednávky.

III.POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník je povinen používat obchod v souladu se zákonem a předpisy.
 2. Zákazník je povinen neposkytovat žádný nezákonný obsah.
 3. Zákazník je povinen užívat prodejnu tak, aby nenarušoval její provoz.

IV.ÚČET

 1. Pro registraci účtu v obchodě je nutné vyplnit registrační formulář. Údaje nezbytné pro založení účtu jsou jméno a příjmení a e-mailová adresa. Další údaje ve formulářích dostupných na účtu - jako je dodací adresa, fakturační údaje (může to být např. NIP nebo jiná vhodná adresa než dodací adresa) by měly být vyplněny nejdříve při zadávání objednávky.
 2. Založení účtu v obchodě je zdarma.
 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním uživatelského jména a hesla, které zákazník uvedl v registračním formuláři.
 4. Po registraci obdrží zákazník automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o vytvoření účtu a s pokyny, jak si zajistit přístup k účtu. Smlouva o poskytování služeb, které umožňují zřízení a používání účtu, je uzavřena okamžikem obdržení výše uvedeného e-mailu. Služba Účet je poskytována na dobu neurčitou.
 5. Zákazník má právo účet kdykoli vymazat, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků za tento účet, zasláním příslušné žádosti na adresu POZA, zejména e-mailem nebo telefonicky. POZA si vyhrazuje právo ověřit, zda účet skutečně patří osobě, která žádost podala.
 6. POZA si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování účetních služeb se 14denní výpovědní lhůtou ze závažných důvodů, zejména:
 7. Pokud zákazník, který používá účet, poruší ustanovení Pravidel nebo zákona
 8. Pokud zákazník používá obchod v rozporu s jeho fungováním
 9. Oznámení o ukončení smlouvy ze stranyPOZA bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři zákaznického účtu.
 10. Ukončení smlouvy ze strany zákazníka nebo POZA má za následek odstranění účtu z obchodu. Totéž platí, pokud je smlouva ukončena po vzájemné dohodě obou stran.

V.PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

 1. Předpokladem pro používání obchodu je seznámení se s předpisy a jejich akceptace.
  Objednávky na produkty nabízené v internetovém obchodě lze zadávat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách internetového obchodu nebo na e-mailové adrese sklep@poza.pl 24 hodin denně, 365 dní v roce. Objednávky po telefonu (+48 720 80 40 50) lze podávat ve všední dny od 8:00 do 15:00.
 2. Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách obchodu lze zadávat po předchozí registraci účtu a přihlášení nebo prostřednictvím funkce "Nakupování bez registrace".
 3. Pro zadání objednávky si zákazník vybere produkty, jejich barvy, velikosti a množství z těch, které jsou k dispozici v obchodě, a to tak, že je "přidá" do košíku a souhlasí s obchodními podmínkami. Je nutné uvést dodací adresu a telefonní číslo
 4. Objednávky podané v sobotu, v neděli, o svátcích a ve všední dny po 12:00 budou vyřízeny následující pracovní den.
 5. Objednávkou učiněnou v Obchodě vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit.
 6. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře obdrží zákazník automaticky vygenerovaný e-mail s podrobnostmi o objednávce.
 7. Při zadávání objednávky e-mailem by měl zákazník uvést název vybraných produktů z nabídky obchodu, jejich barvy, velikosti, množství, dodací adresu a fakturační údaje. Objednávka e-mailem by měla obsahovat prohlášení o přijetí pravidel. Po odeslání objednávky e-mailem obdrží zákazník na e-mailový účet, ze kterého byla objednávka odeslána, odpověď o dostupnosti objednaného produktu a potvrzení o přijetí objednávky. V e-mailu neuvádějte jiné údaje než ty, které jsou nezbytné pro zpracování objednávky.
 8. Potvrzením přijetí objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a POZA.
 9. Jakmile POZA dokončí objednávku (zásilka je odeslána dopravcem), obdrží zákazník e-mail s informací o této skutečnosti nebo je informován telefonicky v případě telefonické objednávky a absence souhlasu s e-mailovým kontaktem.
 10. Údaje poskytnuté zákazníkem během procesu objednávání by měly být přesné, aktuální a pravdivé. POZA si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud jsou údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři neúplné, nesprávné nebo vzbuzují pochybnosti o jejich správnosti do té míry, že brání realizaci smlouvy.
 11. POZA se před odmítnutím vyřízení objednávky pokusí zákazníka kontaktovat a zjistit potřebné informace.
 12. POZA si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že platba zvolená zákazníkem nebyla provedena do 5 pracovních dnů od zadání objednávky.
 13. Přijímání objednávek k realizaci začíná v případě objednávek splatných na dobírku - okamžikem přijetí objednávky a v případě objednávek splatných bankovním převodem - okamžikem připsání dlužné částky na bankovní účet společnosti POZA Krejčovství Bozena Pozauć, jehož číslo je uvedeno na internetových stránkách www. poza .pl. V případě platby kreditní kartou nebo rychlými převody prostřednictvím externích společností, jako je ECARD (kreditní karta: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic a ePrzelewami odvybrané bankovní účty), nebo PRZELEWY24 nebo PAYAPL - objednávka je zpracována po obdržení potvrzení o platbě.
 14. Pokud si zákazník zvolí možnost dodání výrobků poza území Polska, jsou možné všechny možnosti platby poza platba v hotovosti "NA PŘÍJEM"
 15. Doba dodání uvedená u produktů v případě, že si zákazník zvolil dobírku (v úvahu se berou pouze pracovní dny), je doba, která uplyne od podání objednávky do odeslání balíku z internetového obchodu. V případě, že si zákazník zvolil převod peněz, počítá se doba dodání od okamžiku zaúčtování platby na účtu prodávajícího.
 16. K výrobkům je přiložen doklad o prodeji - faktura/pokladní doklad.
 17. Dokud obchod neodešle potvrzení o přijetí objednávky, má zákazník právo objednávku zrušit nebo změnit její údaje. Změny nebo zrušení objednávky je třeba nahlásit na e-mailovou adresu sklep@poza.pl nebo na telefonním čísle +48 720 80 40 50.
 18. Změny uvedené v bodě. 12. mohou se týkat: zrušení celé objednávky nebo její části, změny adresy doručení objednávky kurýrem nebo změny údajů na faktuře.
 19. V případě zrušení objednávky, pokud byla platba za zboží provedena předem, bude dlužná částka vrácena do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí odstoupení zákazníka na účet zákazníka, ze kterého byla platba provedena. Pokud zákazník nemá vlastní bankovní účet, bude mu dlužná částka vrácena poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu.

VI.DOPRAVA

 1. Objednané zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím kurýrní společnosti, polské pošty nebo společnosti InPost (balíkomaty) nebo jinou kurýrní službou.
 2. Doba přijetí zásilky se rovná době objednávky rozšířené o dobu dodání.
 3. Produkt není možné vyzvednout osobně na adrese POZA.
 4. Náklady na doručení na polském území jsou zdarma.
 5. Náklady na dodání objednaného zboží do zemí Evropské unie a dalších zemí se oceňují individuálně na základě aktuálního kurzu Polské národní banky.

VII.STÍŽNOSTI A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující může zboží vrátit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení, a to písemným prohlášením o odstoupení od smlouvy a zasláním zboží zpět na adresu POZA. V případě překročení lhůty se na odstoupení od smlouvy nebude brát zřetel.
 2. K vrácenému zboží musí být přiložen doklad o koupi (účtenka / faktura).
 3. Zboží lze vrátit pouze nepoškozené, nepoužité, s originální pečetí / etiketou, bez jakýchkoli vad a zápachu.
 4. Zboží by měl kupující zaslat zpět v původním obalu, a to jakýmkoli doporučeným přepravním systémem. Náklady na přepravu vráceného zboží nese zákazník.
 5. Obchod zaručuje vrácení hodnoty zboží do 14 (čtrnácti) dnů od data převzetí zásilky od zákazníka. Peníze budou vráceny převodem na účet uvedený kupujícím nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu, pokud zákazník nemá vlastní účet.
 6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy se na spotřebitele nevztahuje v souladu s článkem 38 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. dubna 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, v platném znění):
 • za poskytnutí služby, pokud obchodník službu v plném rozsahu poskytl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby obchodníkem informován o tom, že po splnění plnění obchodníkem ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
 • kdy předmětem dodávky je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • kdy předmětem plnění je věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 • v nichž jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelné od jiných věcí.
 • POZA je povinen poskytnout zákazníkovi výrobek bez fyzických a právních vad. Pokud má výrobek vadu, může zákazník podat reklamaci. Chcete-li reklamované zboží zaslat zpět, kontaktujte nás prosím telefonicky (+48 720 80 40 50) nebo e-mailem (sklep@poza.pl), abychom zjistili, jakým způsobem lze balíček doručit. Je možné objednat kurýra, kterého společnost pošle zpět osobě, která zboží odesílá. V případě zaslání zboží na vlastní náklady společnosti POZA, peníze za dopravu nebudou vráceny.
 1. POZA je povinen poskytnout zákazníkovi výrobek bez fyzických a právních vad. Pokud má výrobek vadu, může zákazník podat reklamaci. Chcete-li reklamované zboží zaslat zpět, kontaktujte nás prosím telefonicky (+48 720 80 40 50) nebo e-mailem (sklep@poza.pl), abychom zjistili, jakým způsobem lze balíček doručit. Je možné objednat kurýra, kterého společnost pošle zpět osobě, která zboží odesílá. Pokud zboží odešlete sami na náklady společnosti POZA, peníze za dopravu vám nebudou vráceny.
 2. K vrácenému zboží musí být přiložen doklad o koupi a popis reklamace.
 3. POZA odpoví na stížnost zákazníka do 14 dnů a informuje ho o dalším postupu.
 4. Pokud je reklamace vyřízena ve prospěch zákazníka - POZA opraví nebo vymění reklamované zboží za zboží v plné hodnotě, nebo pokud výměna není možná, vrátí částku zaplacenou za reklamované zboží do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data vyřízení reklamace.
 5. V případě neuznání reklamace bude zboží zasláno zpět spolu se stanoviskem o neoprávněnosti reklamace.
 6. Vrácené zásilky a zásilky zaslané na náklady společnosti POZA nebudou přijaty, pokud nebyly předem dohodnuty jiné podmínky.
 7. Všechny platby se provádějí zaplacením nominální částky vyjádřené v měně, ve které byla transakce uzavřena.

VIII.NEWSLETTER

Newsletter - Klient může souhlasit se zasíláním newsletteru zadáním své e-mailové adresy do příslušného pole na adrese poza.pl. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, například kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru.

IX.MINIMÁLNÍ HARDWAROVÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ OBCHODU

 1. Pro používání obchodu se doporučuje mít počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu.
 2. Doporučujeme mít k dispozici webový prohlížeč, například Internet Explorer, Google Chrom Opera, Mozilla FireFox, Apple Safari.
 3. Bezpečnost přenosu dat zajišťuje protokol SSL.

X.MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatnění nároků.

Podrobné informace o možnosti využití postupů mimosoudního vyřizování stížností a šetření reklamací zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli, a o pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, zemských inspektorátů obchodní inspekce.

Tyto informace jsou k dispozici také na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ahttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Spotřebitel může mimo jiné využít bezplatnou pomoc obecního nebo okresního advokáta pro spotřebitele nebo se obrátit na oblastního inspektora obchodní inspekce se žádostí o mediační řízení, jakož i se obrátit na stálý rozhodčí soud působící při oblastním inspektorovi obchodní inspekce s žádostí o řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy.

Subjektem oprávněným vést řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů příslušným pro POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć je Obchodní inspekce v Gdaňsku.www.ihgd.pl

Spotřebitel může rovněž využít platformu internetového systému řešení spotřebitelských sporů (platforma ODR),https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Připomínáme, že naše e-mailová adresa je: sklep@poza.pl

XI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ochrana osobních údajů v internetovém obchodě probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Na smlouvu o prodeji výrobků v Obchodě se vztahuje polské právo. Smlouva se uzavírá v polštině.
 3. Ve věcech, které nejsou upraveny v těchto pravidlech a předpisech, se řídí polským právem, zejména občanským zákoníkem a zákony platnými pro podnikání a provoz obchodu.
 4. POZA si vyhrazuje právo kdykoli provést změny pravidel. Změny pravidel vstupují v platnost do 7 dnů od jejich zveřejnění na internetových stránkách internetového obchodu. Změny pravidel se vztahují na objednávky zadané po dané změně těchto pravidel. Zákazníci s účtem v obchodě budou informováni o změnách Pravidel prostřednictvím e-mailové korespondence. Zákazník, který nesouhlasí se změnami zavedenými v těchto pravidlech, má právo kdykoli účet vymazat.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše právo na soukromí a uvědomujeme si, jak důležitá je ochrana vašich osobních údajů, a proto dbáme na jejich zabezpečení v souladu s obecně platnými zákony pomocí fyzických i technických bezpečnostních opatření.

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem vašich osobních údajů je:

POZA Bozena Pozaućadresa
: ulice Kuszników 7, 80-175 Gdaňsk

POLSKO


NIP 5830269768 REGON 190659705.

Chcete-li se obrátit na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší společnosti, zašlete e-mail na adresu: sklep@poza.pl nebo na adresu POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć ul Kuszników 7 80-175 Gdańsk

§2JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

Shromažďování a používání údajů o zákaznících omezujeme na minimum, které je nezbytné pro poskytování služeb na vysoké úrovni. Zpracováváme údaje, které nám poskytnete ve formulářích dostupných na našich webových stránkách, jedná se o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační údaje, telefonní číslo a v případě jiných plateb než na dobírku údaje o vašem bankovním účtu nebo číslo kreditní karty. Zpracováváme také údaje, které zanecháte při návštěvě našich stránek, například vaše IP číslo - takto shromážděné informace nejsou spojeny s osobními údaji. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie.

V závislosti na účelu zpracování a kategoriích údajů jsou základy pro zpracování vašich údajů následující:

V oblasti související s registrací účtu zákazníkem a realizací objednávek v internetovém obchodě poza.pl je základem pro zpracování vašich údajů článek 6.1.b RODO, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

Na základě vašeho souhlasu uděleného při přihlášení k odběru newsletteru zadáním e-mailové adresy do pole pro zasílání newsletteru nebo výběrem této možnosti při registraci zpracováváme vaši e-mailovou adresu pro tento účel. (právní základ z čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

Vaše údaje můžeme zpracovávat také za účelem určení, uplatnění nebo obrany proti nárokům, což představuje náš oprávněný zájem (právní základ čl.6 odst.1 písm. f) RODO)

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky, prosíme vás, abyste nám neposkytovali žádné další osobní údaje (zejména citlivé údaje)poza jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo v případě objednávky dodací adresu, údaje pro vystavení faktury.

Vaše údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá zákon, například pro účetní a daňové účely. ( na základě čl.6 odst.1 písm. c RODO)

§3 DOBA, PO KTEROU BUDEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vašich údajů, které jsme provedli před odvoláním souhlasu. Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu zpracováváme až do jeho odvolání.

Vaše údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, zpracováváme po dobu do konce promlčecí lhůty pro případné nároky vyplývající z této smlouvy plus jeden rok z důvodu možnosti, že uplatníte nárok těsně před uplynutím promlčecí lhůty a vaše žádost může být doručena pozdě.

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě povinnosti, kterou nám ukládá zákon, zpracováváme je po dobu stanovenou tímto zákonem.

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného právního zájmu, budeme je zpracovávat, dokud tento zájem nezanikne nebo dokud nevznesete námitku, pokud jste k tomu oprávněni.

Poskytnutí vašich údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Pokud souhlas neudělíte, nebudou vaše údaje pro tento účel zpracovávány.

Poskytnutí údajů pro registraci a používání účtu, zadání objednávky je dobrovolné, pokud je však neposkytnete, služby nemohou být provedeny.

§4 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Osobní údaje, které uvedete ve formulářích dostupných na našich webových stránkách, nejsou přístupné neoprávněným osobám. Zpracovávat je mohou pouze námi pověřené osoby. Vaše údaje může správce svěřit subjektům zpracovávajícím údaje, jako jsou: společnost provozující internetový obchod, přepravní společnosti, hostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb, účetní společnost, inkasní společnost, banka. Vaše údaje mohou být rovněž předány orgánům činným v trestním řízení, soudům a orgánům veřejné správy, pokud je to nezbytné podle zákona.

§5 VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k vašim údajům a právo získat kopii vašich údajů; zájem
 • Právo na opravu vašich údajů;
 • Právo na výmaz vašich údajů, pokud podle vašeho názoru nemáme důvod je zpracovávat;
 • Právo omezit zpracování vašich údajů, pokud jsou podle vašeho názoru vaše údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo pokud nemáme důvod je zpracovávat, ale vy nechcete, abychom je vymazali;
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu vaší konkrétní situace, která odůvodňuje ukončení zpracování těchto údajů, kterou byste nám měli poskytnout. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat v rozsahu námitky, pokud základ pro zpracování nepřevažuje nad vašimi právy, a také pokud je to nezbytné pro určení, vyšetřování nebo ochranu nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů, které vám umožňuje získat od nás vaše údaje (pokud jde o údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy) v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo dát nám pokyn, abychom tyto údaje zaslali jiné straně;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně;
 • Jak již bylo uvedeno v části o podmínkách - máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám udělili (např. kliknutím na odkaz v zaslaném newsletteru), což však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů před odvoláním souhlasu.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na nás vybraným způsobem uvedeným v § 1 tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si právo ověřit, zda jste subjektem údajů.

Tato práva nejsou absolutní, což znamená, že v určitých situacích můžeme jejich výkon zákonně odmítnout.

§6PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

§7 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Rádi bychom vás také informovali, že neprovádíme automatizované rozhodování, a to ani na základě profilování.

§8 COOKIES

 1. Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou odesílány webovým serverem a ukládány softwarem prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Když se váš prohlížeč znovu připojí k našim stránkám, stránky rozpoznají typ zařízení, ze kterého se připojujete. Mohou být čteny naším systémem i systémy jiných subjektů, jejichž služby využíváme (např. Facebook, Google). Vaši totožnost však nemůžeme určit bez dalších informací na základě souborů cookie.
 2. Soubory cookie se používají například k udržování vaší relace, zaznamenávání jejího stavu, autorizaci související s přihlášením k vašemu účtu, zaznamenávání informací, které jsou nezbytné pro fungování nákupního košíku v internetovém obchodě poza.pl, ke sledování dostupnosti služeb nebo k vytváření statistik pro zlepšení provozu webových stránek.
 3. K vytváření statistik a sledování aktivity používáme nástroje, jako je Google Analytics, které mohou být použity také k zobrazení relevantnějšího obsahu např. ve vyhledávači Google. Používáme také soubory cookie Facebooku, abychom vám při používání našich webových stránek umožnili lajkovat naši fanouškovskou stránku.
 4. Trvalé soubory cookie jsou trvale uloženy v paměti vašeho zařízení, zatímco soubory cookie relace si pamatují pouze vaše akce během relace.
 5. Váš prohlížeč automaticky povoluje ukládání souborů cookie. Můžete je kdykoli zakázat, odstranit nebo změnit rozsah jejich působení změnou nastavení v prohlížeči. Rádi bychom vás však upozornili, že omezení nebo zakázání souborů cookie může vést k potížím při používání našich webových stránek.

Jak zablokovat soubory cookie v prohlížeči:

Chcete-li v prohlížeči Google Chrome zakázat soubory cookie, přejděte do nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost "Nastavení". Poté vyberte nastavení: "pokročilé" a v části "nastavení obsahu" a proveďte příslušnou akci.https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

V aplikaci Internet Explorer vyberte tlačítko "Nástroje" a poté "Možnosti Internetu". V dalším kroku vyberte možnost "Soukromí" a v části "Nastavení" posuňte posuvník pro blokování všech souborů cookie do nejvyšší polohy.

V prohlížeči Opera přejděte do části "Nastavení", pak do části "Předvolby", pak do části "Rozšířené" a pak do části "Soubory cookie". Vyberte příslušný příkaz.

V prohlížeči Safari vyberte "Nastavení", poté "Předvolby" a poté "Soukromí". V části Blokovat soubory cookie vyberte příslušnou možnost.

Blokování souborů cookie ve Firefoxuhttps://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek


hora
nákupní košík 0
Sukienki rozmiar 36 · kreacje koktajlowe · granatowa sukienka z koronki · sukienka czarna rozmiar 48 · sukienki damskie klasyczne