REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

         I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.poza.pl (dalej: „Sklep internetowy”) jest POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres 
do korespondencji: ul. Kuszników 7, 80-175 Gdańsk); NIP 5830269768; REGON 190659705 – dalej POZA

Definicje:

 1.        Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest POZA, znajdujący się pod adresem www.poza.pl.
 2.        Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu.
 3.        Regulamin – niniejszy regulamin.
 4.        Zamówienie – złożone za pomocą formularza lub poczty e-mail lub telefonicznie oświadczenie Klienta bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży z POZA.
 5.        Konto – usługa w Sklepie internetowym, w ramach, której przechowywane są dane klienta niezbędne 
  do złożenia zamówienia oraz historia jego zamówień a także informacje dotyczące produktów dodanych do „Listy życzeń”.
 6.        Lista życzeń – element oprogramowania sklepu, który umożliwia tworzenie przez klienta listy produktów, które go zainteresowały w Sklepie internetowym.
 7.        Formularz rejestracji – formularz, który klient wypełnia rejestrując swoje konto w sklepie internetowym.
 8.        Koszyk – funkcja oprogramowania sklepu internetowego umożliwiająca dodawanie produktów, które Klient zamierza zakupić w Sklepie.
 9.        Produkt – dostępna w sklepie rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży.
 10.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierania między klientem a POZA dotycząca produktu dostępnego 
  w sklepie internetowym.
 11.     Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej, 
  w szczególności zawierającej informacje o produktach POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć, promocjach 
  i nowych kolekcjach.


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania postanowień Regulaminu w szczególności zakładając i korzystając z Konta lub składając zamówienie. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu 
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne
i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów.

 

       II.            OPIS PRODUKTÓW I CENY

 

 1.        Produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
 2.        Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie oraz dostępnych rozmiarach. Informacje o produktach w Sklepie internetowym np. opisy, ceny, nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaś zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3.        Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Odcień materiału widoczny na zdjęciu może się nieco różnić od odcienia oryginalnego produktu w związku z różnicami wynikającymi z kalibracji monitora Klienta.      
 4.        Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ostateczną kwotą do zapłaty jest cena produktu powiększona o koszt dostawy produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5.        POZA zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia ww. zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

     III.            OBOWIĄZKI KLIENTA         

 1.        Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w zgodzie z przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2.        Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3.        Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób, który nie narusza jego funkcjonowania.

 

     IV.            KONTO

 

 1.        W celu rejestracji Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji. Dane konieczne do założenia Konta to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dalsze dane w formularzach dostępnych na Koncie – takie jak adres do wysyłki, dane do faktury (może to być np. NIP lub odpowiedni inny adres niż adres wysyłki) należy wypełnić nie wcześniej niż w chwili składania zamówienia.
 2.        Założenie Konta w Sklepie jest wolne od opłat.
 3.        Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 4.        Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający założenie Konta oraz zawierający wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dostępu do Konta. Umowa o świadczenie usługi umożliwiającej założenie oraz używanie konta zostaje zawarta w chwili otrzymania wyżej wymienionej wiadomości e-mail. Usługa Konta jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 5.        Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do POZA, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. POZA zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy konto faktycznie należy do osoby zgłaszającej żądanie.
 6.        POZA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:
 7.        Kiedy Klient korzystając z konta narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa
 8.        Kiedy Klient korzysta ze sklepu naruszając jego funkcjonowanie
 9.        Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez POZA zostanie wysłane na e-mail podany w formularzu Konta Klienta.
 10.        Wypowiedzenie umowy przez Klienta lub POZA skutkuje usunięciem Konta ze Sklepu. To samo tyczy się sytuacji, kiedy dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem obu Stron.

 

       V.            ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1.        Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
  Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym składać można poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego albo na adres poczty elektronicznej sklep@poza.pl przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia przez telefon (nr +48 720 80 40 50) składać można w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 16:00.
 2.        Zamówienia przez formularz zamówienia na stronie Sklepu, można dokonywać po uprzedniej rejestracji Konta i zalogowaniu się na nim lub też poprzez funkcję „Zakupy bez rejestracji”.
 3.        W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru produktów, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości spośród dostępnych w Sklepie poprzez „dodanie” ich do Koszyka oraz zaakceptować Regulamin. Konieczne jest podanie adresu do wysyłki i numeru telefonu.      
 4.        Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i święta, oraz w dni powszednie po godzinie 12:00, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 5.        Zamówienie złożone w Sklepie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta.
 6.        Po złożeniu zamówienia przez formularz zamówienia Klient otrzymuje na podane przez siebie konto e-mail generowany automatycznie list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7.        Składając zamówienie drogą e-mailową Klient powinien podać nazwę produktów wybranych spośród dostępnych w Sklepie, ich kolorystykę, rozmiary, ilość oraz adres wysyłki i dane do faktury. Zamówienie drogą e-mailową powinno zawierać oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu. Po złożeniu zamówienia drogą e-mailową Klient otrzymuje odpowiedź na konto e-mail, z którego wysłał zamówienie dotyczący dostępności zamawianego produktu i potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Prosimy nie podawać w treści e-maila innych swoich danych niż niezbędne do realizacji zamówienia.
 8.        Poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawarta zostaje Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a POZA.
 9.        Po zrealizowaniu zamówienia przez POZA (nadanie przesyłki u przewoźnika) Klient otrzymuje list elektroniczny z informacją o tym fakcie lub zostaje poinformowany telefonicznie w przypadku zamówienia telefonicznego i braku zgody na kontakt e-mail.
 10.     Dane podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być dokładne, aktualne i zgodne z prawdą. POZA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości w stopniu uniemożliwiającym realizację zamówienia.
 11.     POZA przed odmową realizacji podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia niezbędnych informacji.
 12.     POZA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, kiedy wybrana przez Klienta płatność przelewem nie została dokonana w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 13.     Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na rachunek bankowy firmy POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć, którego numer podany jest na stronie internetowej www.poza.pl. W przypadku płatności kartą płatniczą lub szybkimi przelewami za pośrednictwem firm zewnętrznych jak ECARD (kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic i ePrzelewami z wybranych kont bankowych), czy PRZELEWY24 lub PAYAPL – zamówienie realizowane jest w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. 
 14.     W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy produktów poza terytorium Polski wszystkie możliwości płatności są możliwe poza płatnością gotówką "ZA POBRANIEM".       
 15.     Podany przy produktach czas realizacji zamówienia w przypadku, gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze (uwzględniane są tylko dni robocze) jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego. W przypadku, kiedy klient wybrał przelewem czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 16.     Do produktów załączany jest dowód sprzedaży – faktura/paragon.
 17.     Do chwili wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia. Zmiany lub anulowanie zamówienia należy zgłosić na adres poczty elektronicznej sklep@poza.pl lub pod numerem telefonu 720 80 40 50.
 18.     Zmiany wymienione w pkt. 12. mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze.
 19.     W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

     VI.            WYSYŁKA

 

 1.        Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub firmy InPost (paczkomaty).
 2.        Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji zamówienia przedłużonemu o czas dostawy.
 3.        Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie POZA.
 4.        Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski jest darmowy.
 5.        Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej i innych wyceniany jest indywidualnie w oparciu o aktualny kurs walut NBP.

 

   VII.            REKLAMACJE I ZWROTY   

 

 1.        Kupujący może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres POZA. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

2.       Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon/fakturę).

 1.        Zwrotowi podlega wyłącznie towar w nienaruszonym stanie, nieużywany, z oryginalnie przypiętą plombą/metką, wolny od wszelkich wad i zapachów.
 2.        Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, dowolnym rejestrowanym systemem wysyłki. Klient ponosi koszty wysyłki zwracanego towaru.
 3.        Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, jeśli Klient nie posiada własnego konta.
 4.        Wyjątki:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, zgodnie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm):

 •          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1.        POZA jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli produkt ma wadę Klient może złożyć reklamację. W celu odesłania reklamowanego towaru prosimy o kontakt telefoniczny (nr +48 720 80 40 50) lub mailowy (sklep@poza.pl), by ustalić sposób przekazania paczki. Możliwe jest zamówienie przez firmę kuriera do osoby odsyłającej towar. W przypadku samodzielnego wysłania towaru na koszt firmy POZA, pieniądze za transport nie będą zwracane.
 2.        Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis reklamacji.
 3.        POZA w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – POZA naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5.     W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6.     Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy POZA nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 7.     Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w walucie, w której została zawarta transakcja.

 

 VIII.            NEWSLETTER

Newsletter – Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie okienko na stronie serwisu poza.pl. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, na przykład klikając w odpowiedni link w newsletterze.

 

     IX.            MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1.        W celu korzystania ze sklepu zalecane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
 2.        Zalecane jest posiadanie przeglądarki internetowej m.in.: Internet Explorer, Google Chrom Opera, Mozilla FireFox, Apple Safari.
 3.        Bezpieczeństwo transmisji danych zapewnione jest przez protokół SSL.

 

       X.            POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Klientów będących Konsumentami oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Informacje takie są dostępne także pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument może między innymi skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub też zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, jak również wrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwym dla POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć jest Inspekcja Handlowa w Gdańsku www.ihgd.pl

 

Konsument może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR),  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Przypominamy, nasz adres e-mail to: sklep@poza.pl

     XI.            ZAPISY KOŃCOWE

 

 1.        Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z polityką prywatności.
 2.        Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustaw, które mają zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  POZA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 


fajne sukienki do pracy · Sukienki rozmiar 46 · Sukienki rozmiar 38 · sukienki koktajlowe rozmiar 48 · sukienki koktajlowe rozmiar 46