soukromí

Při respektování vašeho práva na soukromí a pochopení velkého významu ochrany vašich osobních údajů se staráme o jejich bezpečnost v souladu s obecně platnými zákony pomocí fyzických a technických záruk.

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem vašich osobních údajů je:

POZA krejčovství Božena Pozauć
adresa: ul. Kuszników 7, 80-175 Gdaňsk, Polsko

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 5830269768 REGON 190659705.

Chcete-li kontaktovat osobu odpovědnou v naší společnosti za ochranu osobních údajů, napište e-mail na adresu: sklep@poza.pl nebo na adresu POZA Krawiecki Bożena Pozauć ul. Kuszników 7 80-175 Gdańsk

§2 JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

Shromažďování a používání zákaznických dat omezujeme na minimum nezbytné pro poskytování služeb na vysoké úrovni. Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme ve formulářích dostupných na našich webových stránkách, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, dodací adresa, údaje o faktuře, telefonní číslo, stejně jako v případě plateb jiných než "dobírka" číslo vašeho bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Zpracováváme také údaje, které zanecháte při návštěvě našich webových stránek, jako je vaše IP číslo – informace shromážděné tímto způsobem nejsou kombinovány s osobními údaji. Na webových stránkách používáme soubory cookie.

V závislosti na účelu zpracování údajů a jeho kategorii je základem pro naše zpracování vašich údajů následující:

Pokud je registrace účtu zákazníkem a provádění objednávek v Internetovém obchodě poza.pl základem pro zpracování vašich údajů právní základ čl. 6 odst. 1 lit b GDPR, tj. toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

Na základě vašeho souhlasu s přihlášením k odběru newsletteru zadáním vaší e-mailové adresy do pole newsletteru nebo výběrem této možnosti při registraci zpracováváme vaši e-mailovou adresu za tímto účelem. právní základ čl. 6 odst. 1 a gdpr).

Vaše údaje můžeme také zpracovávat za účelem zjištění, prošetřování nebo obhajoby proti nárokům, což je náš oprávněný zájem (právní základ ČL.6 odst. 1(f) GDPR)

Při kontaktování e-mailem nebo telefonicky vás žádáme, abyste nám neposkytli další osobní údaje (zejména citlivé údaje) poza jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo v případě zadání objednávky - adresu pro odeslání, údaje k faktuře.

Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění povinnosti, která nám ukládá zákon, např. pro účetní a daňové účely. (na základě čl. 6 odst. 1 c GDPR)

§3 DOBA, PO KTEROU BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

Jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který nám poskytnete, můžete kdykoli odvolat. Nebude to však mít vliv na zákonnost našeho zpracování vašich údajů před tím, než odvoláte svůj souhlas. Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, dokud nejsou odvolány.

Vaše údaje zpracováváme, které zpracováváme na základě smlouvy s námi uzavřené, zpracováváme po dobu do konce promlčecí lhůty pro případné nároky podle této smlouvy zvýšené o jeden rok z důvodu možnosti situace, kdy uplatnit nárok těsně před uplynutím promlčecí lhůty a vaše žádost nám může být doručena pozdě.

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě povinnosti, která nám byla uložena zákonem, zpracováváme je po dobu stanovenou v těchto zákonech.

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě našeho zákona o oprávněném zájmu, zpracováváme je, dokud nezaniknou nebo dokud nevznesete námitku, pokud máte takovou námitku v souladu se zákonem.

Poskytování vašich údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, pokud je to nutné, vaše údaje nebudou za tímto účelem zpracovávány.

Poskytnutí vašich údajů za účelem registrace a používání Účtu, zadání objednávky je dobrovolné, ale pokud je neposkytnete, služby nebudou moci být provedeny.

§4 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Osobní údaje, které poskytnete ve formulářích dostupných na našich webových stránkách, nejsou neoprávněným osobám k dispozici. Pouze námi pověřené osoby je mohou zpracovávat. Vaše údaje mohou být správcem svěřeny zpracovatelům údajů, jako jsou: společnost internetového obchodu, přepravní společnosti, hostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb, účetní firma, společnost pro vymáhání pohledávek, banka. Vaše údaje mohou být rovněž m.in orgánům činným v trestním řízení, soudům, orgánům veřejné správy, pokud je to nezbytné z právních důvodů.

§5 VAŠE PRÁVA

Pokud jde o ochranu vašich osobních údajů, máte následující práva:

 • právo na přístup k vašim údajům a právo obdržet kopii údajů; úrok
 • Právo na opravu vašich údajů;
 • Právo na výmaz vašich údajů, pokud se domníváte, že nemáme žádné důvody pro jejich zpracování;
 • Právo omezit zpracovávané údaje, pokud si myslíte, že vaše údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné nebo nemáme žádný základ pro jejich zpracování, ale nechcete, abychom je smazali;
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu věnovat pozornost vaší konkrétní situaci odůvodňující ukončení našeho zpracování těchto údajů, které byste nám měli předložit. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje v rozsahu, proti težáku, pokud základ pro naše zpracování těchto údajů nepřeváží vaše práva, stejně jako pokud je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů, které vám umožní získat od nás vaše údaje (pokud jde o údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy) v běžně používaném, strukturovatelném, strojově čitelném formátu. Máte také právo práva, abychom tyto údaje předáme jinému subjektu;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně;
 • Jak již bylo uvedeno v sekci lhůty, máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dali ke zpracování vašich údajů (např. kliknutím na odkaz v newsletteru, který vám byl zaslán), což neovlivní zákonnost našeho zpracování vašich údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás trasou vybranou z trasy uvedené v § 1 tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si právo ověřit, že jste subjektem údajů.

Tato práva nejsou absolutní, což znamená, že v některých situacích je můžeme právně odmítnout splnit.

§6 PŘEVOD DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše údaje nebudeme předvádět do třetích zemí.

§7 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Rádi bychom Vás také informovali, že neuvádíme automatizované rozhodování, včetně profilování.

§8 COOKIES

 1. Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou odesílány webovým serverem a uloženy softwarem prohlížeče počítače nebo mobilního zařízení. Když se váš prohlížeč znovu připojí k našemu webu, web rozpozná typ zařízení, ke které se připojujete. Mohou být čteny naším systémem, stejně jako systémy patřícími jiným subjektům, jejichž služby používáme (např. Facebook, Google). Vaši identitu však nemůžeme určit bez dalších informací založených na souborech cookie.
 2. Soubory cookie se používají například k udržení vaší relace, uložení jejího stavu, autorizaci přihlášení k vašemu účtu, uložení informací potřebných pro provoz nákupního košíku v internetovém obchodě poza.pl, ke sledování dostupnosti služeb nebo k vytváření statistik za účelem zlepšení fungování webových stránek.
 3. K vytváření statistik a sledování aktivit používáme nástroje, jako je Google Analytics, které lze použít například například k zobrazení relevantnějšího obsahu ve Vyhledávání Google. Používáme také soubory cookie Facebooku, abychom vám umožnili při používání našich webových stránek používat naši fanouškovskou stránku.
 4. Trvalé soubory cookie jsou trvale uloženy v paměti vašeho zařízení, zatímco soubory cookie relace si pamatují vaše akce pouze během relace.
 5. Prohlížeč automaticky umožňuje ukládání souborů cookie. Jejich rozsah můžete kdykoli zakázat, odstranit nebo změnit změnou nastavení v prohlížeči. Rádi bychom vás však informovali, že omezení nebo zakázání provozu souborů cookie může mít za následek potíže s používáním našich webových stránek.

Jak blokovat soubory cookie ve vašem prohlížeči:

Chcete-li zakázat soubory cookie v prohlížeči Google Chrome, přejděte do nabídky v pravém horním rohu a vyberte "Nastavení". Poté vyberte nastavení: "pokročilé" a v sekci soukromí a zabezpečení "nastavení obsahu" a proveďte tam příslušnou akci. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

V aplikaci Internet Explorer vyberte tlačítko Nástroje a pak vyberte možnost Možnosti Internetu. V dalším kroku vyberte "Soukromí" a tam v "Nastavení" přesuňte posuvník a zablokujte všechny soubory cookie na nejvyšší pozici.

V prohlížeči opery vyberte "Nastavení", pak "Předvolby", pak "Upřesnit", pak "Cookies". Vyberte příslušný příkaz.

V Safari vyberte "Nastavení", pak "Předvolby" a pak "Soukromí". V části Blokovat soubory cookie vyberte požadovanou možnost.

Blokování souborů cookie ve Firefoxu https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek


sukienki koktajlowe rozmiar 50 · fajne sukienki do pracy · sukienka czarna rozmiar 48 · Sukienki rozmiar 46 · ekstrawaganckie sukienki wieczorowe