REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

         I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.poza.pl (dalej: „Sklep internetowy”) jest POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć z siedzibą w Gdańsku  w Polsce (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kuszników 7, 80-175 Gdańsk Polska); NIP 5830269768; REGON 190659705 – dalej POZA.

Definicje:

 1. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest POZA, znajdujący się pod adresem www.poza.pl.
 2. Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Zamówienie – złożone za pomocą formularza lub poczty e-mail lub telefonicznie oświadczenie Klienta bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży z POZA.
 5. Konto – usługa w Sklepie internetowym, w ramach, której przechowywane są dane klienta niezbędne do złożenia zamówienia oraz historia jego zamówień a także informacje dotyczące produktów dodanych do „Listy życzeń”.
 6. Lista życzeń – element oprogramowania sklepu, który umożliwia tworzenie przez klienta listy produktów, które go zainteresowały w Sklepie internetowym.
 7. Formularz rejestracji – formularz, który klient wypełnia rejestrując swoje konto w sklepie internetowym.
 8. Koszyk – funkcja oprogramowania sklepu internetowego umożliwiająca dodawanie produktów, które Klient zamierza zakupić w Sklepie.
 9. Produkt – dostępna w sklepie rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierania między klientem a POZA dotycząca produktu dostępnego w sklepie internetowym.
 11. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej, w szczególności zawierającej informacje o produktach POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć, promocjach i nowych kolekcjach.


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania postanowień Regulaminu w szczególności zakładając i korzystając z Konta lub składając zamówienie. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów.

 

       II.   OPIS PRODUKTÓW I CENY

 1. Produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
 2. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie oraz dostępnych rozmiarach. Informacje o produktach w Sklepie internetowym np. opisy, ceny, nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaś zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Odcień materiału widoczny na zdjęciu może się nieco różnić od odcienia oryginalnego produktu w związku z różnicami wynikającymi z kalibracji monitora Klienta.      
 4. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ostateczną kwotą do zapłaty jest cena produktu powiększona o koszt dostawy produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. POZA zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia ww. zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

     III.    OBOWIĄZKI KLIENTA        

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w zgodzie z przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób, który nie narusza jego funkcjonowania.

 

     IV.   KONTO

 1. W celu rejestracji Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji. Dane konieczne do założenia Konta to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dalsze dane w formularzach dostępnych na Koncie – takie jak adres do wysyłki, dane do faktury (może to być np. NIP lub odpowiedni inny adres niż adres wysyłki) należy wypełnić nie wcześniej niż w chwili składania zamówienia.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest wolne od opłat.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający założenie Konta oraz zawierający wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dostępu do Konta. Umowa o świadczenie usługi umożliwiającej założenie oraz używanie konta zostaje zawarta w chwili otrzymania wyżej wymienionej wiadomości e-mail. Usługa Konta jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do POZA, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. POZA zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy konto faktycznie należy do osoby zgłaszającej żądanie.
 6. POZA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:
 7. Kiedy Klient korzystając z konta narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa
 8. Kiedy Klient korzysta ze sklepu naruszając jego funkcjonowanie
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez POZA zostanie wysłane na e-mail podany w formularzu Konta Klienta.
 10. Wypowiedzenie umowy przez Klienta lub POZA skutkuje usunięciem Konta ze Sklepu. To samo tyczy się sytuacji, kiedy dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem obu Stron.
 11. Konta na których nie złożono zamówienia mogą być usuwane bez wypowiedzenia. 

 

       V.   ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
  Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym składać można poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego albo na adres poczty elektronicznej sklep@poza.pl przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia przez telefon (nr +48 720 80 40 50) składać można w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 15:00.
 2. Zamówienia przez formularz zamówienia na stronie Sklepu, można dokonywać po uprzedniej rejestracji Konta i zalogowaniu się na nim lub też poprzez funkcję „Zakupy bez rejestracji”.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru produktów, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości spośród dostępnych w Sklepie poprzez „dodanie” ich do Koszyka oraz zaakceptować Regulamin. Konieczne jest podanie adresu do wysyłki i numeru telefonu.      
 4. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i święta, oraz w dni powszednie po godzinie 12:00, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 5. Zamówienie złożone w Sklepie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta.
 6. Po złożeniu zamówienia przez formularz zamówienia Klient otrzymuje na podane przez siebie konto e-mail generowany automatycznie list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7. Składając zamówienie drogą e-mailową Klient powinien podać nazwę produktów wybranych spośród dostępnych w Sklepie, ich kolorystykę, rozmiary, ilość oraz adres wysyłki i dane do faktury. Zamówienie drogą e-mailową powinno zawierać oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu. Po złożeniu zamówienia drogą e-mailową Klient otrzymuje odpowiedź na konto e-mail, z którego wysłał zamówienie dotyczący dostępności zamawianego produktu i potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Prosimy nie podawać w treści e-maila innych swoich danych niż niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawarta zostaje Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a POZA.
 9. Po zrealizowaniu zamówienia przez POZA (nadanie przesyłki u przewoźnika) Klient otrzymuje list elektroniczny z informacją o tym fakcie lub zostaje poinformowany telefonicznie w przypadku zamówienia telefonicznego i braku zgody na kontakt e-mail.
 10. Dane podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być dokładne, aktualne i zgodne z prawdą. POZA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości w stopniu uniemożliwiającym realizację zamówienia.
 11. POZA przed odmową realizacji podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia niezbędnych informacji.
 12. POZA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, kiedy wybrana przez Klienta płatność przelewem nie została dokonana w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 13. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na rachunek bankowy firmy POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć, którego numer podany jest w emailu zamówienia oraz na stronie internetowej www.poza.pl. W przypadku płatności kartą płatniczą lub szybkimi przelewami za pośrednictwem podmiotów świadczących obsługę płatności online jak Blue Media S.A. (kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic ) i ePrzelewami z wybranych kont bankowych), czy PRZELEWY24 lub PAYU – zamówienie realizowane jest w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. 
 14. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy produktów poza terytorium Polski wszystkie możliwości płatności są możliwe poza płatnością gotówką "ZA POBRANIEM".       
 15. Podany przy produktach czas realizacji zamówienia w przypadku, gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze (uwzględniane są tylko dni robocze) jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego. W przypadku, kiedy klient wybrał przelewem czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 16. Do produktów załączany jest dowód sprzedaży – faktura/paragon.
 17. Do chwili wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia. Zmiany lub anulowanie zamówienia należy zgłosić na adres poczty elektronicznej sklep@poza.pl lub pod numerem telefonu 720 80 40 50.
 18. Zmiany wymienione w pkt. 12. mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze.
 19. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

     VI.   WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej , DPD lub firmy InPost.
 2. Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji zamówienia przedłużonemu o czas dostawy.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie POZA.
 4. Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski jest darmowy przy zamówieniach za kwotę ponad 300zł.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej i innych wyceniany jest indywidualnie w oparciu o aktualny kurs walut NBP.

 

   VII.   REKLAMACJE I ZWROTY   

 1. Kupujący może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres POZA. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon/fakturę).
 3. Zwrotowi podlega wyłącznie towar w nienaruszonym stanie, nieużywany, z oryginalnie przypiętą plombą/metką, wolny od wszelkich wad i zapachów.
 4. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, dowolnym rejestrowanym systemem wysyłki. Klient ponosi koszty wysyłki zwracanego towaru.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, jeśli Klient nie posiada własnego konta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 6. Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, zgodnie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm):
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • POZA jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli produkt ma wadę Klient może złożyć reklamację. W celu odesłania reklamowanego towaru prosimy o kontakt telefoniczny (nr +48 720 80 40 50) lub mailowy (sklep@poza.pl), by ustalić sposób przekazania paczki. Możliwe jest zamówienie przez firmę kuriera do osoby odsyłającej towar. W przypadku samodzielnego wysłania towaru na koszt firmy POZA, pieniądze za transport nie będą zwracane.
 1. POZA jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli produkt ma wadę Klient może złożyć reklamację. W celu odesłania reklamowanego towaru prosimy o kontakt telefoniczny (nr +48 720 80 40 50) lub mailowy (sklep@poza.pl), by ustalić sposób przekazania paczki. Możliwe jest zamówienie przez firmę kuriera do osoby odsyłającej towar. W przypadku samodzielnego wysłania towaru na koszt firmy POZA, pieniądze za transport nie będą zwracane.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis reklamacji.
 3. POZA w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – POZA naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy POZA nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 7. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w walucie, w której została zawarta transakcja.

 

VIII.   NEWSLETTER

Newsletter – Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie okienko na stronie serwisu poza.pl. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, na przykład klikając w odpowiedni link w newsletterze.

 

     IX.   MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze sklepu zalecane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
 2. Zalecane jest posiadanie przeglądarki internetowej m.in.: Internet Explorer, Google Chrom Opera, Mozilla FireFox, Apple Safari.
 3. Bezpieczeństwo transmisji danych zapewnione jest przez protokół SSL.

 

       X.   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Klientów będących Konsumentami oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Informacje takie są dostępne także pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może między innymi skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub też zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, jak również wrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwym dla POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć jest Inspekcja Handlowa w Gdańsku www.ihgd.pl

Konsument może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR),  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Przypominamy, nasz adres e-mail to: sklep@poza.pl

     XI.   ZAPISY KOŃCOWE

 1. Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z polityką prywatności.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustaw, które mają zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. POZA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Twoje prawo do prywatności i rozumiejąc ogromną wagę ochrony Twoich danych osobowych dbamy o ich bezpieczeństwo w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa korzystając z zabezpieczeń fizycznych jak i technicznych.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć
adres: ul.Kuszników 7, 80-175 Gdańsk

NIP 5830269768 REGON 190659705.

W celu kontaktu z osobą odpowiedzialną w naszej firmie za ochronę danych osobowych napisz e-mail na adres: sklep@poza.pl lub na adres POZA Zakład Krawiecki Bożena Pozauć ul. Kuszników 7 80-175 Gdańsk

§2 JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych klienta do minimum, które jest niezbędne do świadczenia usług na wysokim poziomie. Przetwarzamy dane, które podajesz nam w formularzach dostępnych w naszym serwisie, są to imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, dane do faktury, numer telefonu, a także w przypadku płatności innych niż „za pobraniem” dane o numerze Twojego rachunku bankowego czy karty kredytowej. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz odwiedzając naszą stronę, takie jak np. Twój numer IP – informacje w ten sposób zbierane nie są połączone z danymi osobowymi. W serwisie stosujemy pliki cookies.

W zależności od celu przetwarzania danych i ich kategorii podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są następujące:

W zakresie związanym z rejestracją Konta przez klienta i realizacji zamówień w Sklepie internetowym poza.pl podstawą przetwarzania Twoich danych podstawa prawna z art.6 ust.1 lit b RODO, czyli przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy.

Na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez Ciebie zapisaniem się na newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w okienku newslettera lub zaznaczenie tej opcji przy rejestracji przetwarzamy Twój adres e-mail w tym celu. (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit.a RODO).

Twoje dane możemy przetwarzać również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna z art.6 ust 1 lit. f RODO)

Kontaktując się z nami drogą e-mailową lub telefoniczną prosimy, abyś nie przekazywał nam innych swoich danych osobowych (w szczególności danych wrażliwych) poza imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu, ewentualnie, w przypadku składania zamówienia - adresem do wysyłki, danymi do faktury. 

Twoje dane możemy przetwarzać w celu realizacji obowiązku nałożonego na nas przez przepisy prawa, np. dla celów rachunkowych i podatkowych. ( podstawa z art.6 ust.1 lit c RODO)

 

§3 OKRES W JAKIM BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

Wszelkie zgody na przetwarzanie swoich danych, jakich nam udzielasz możesz w każdej chwili cofnąć. Nie wpłynie do jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych przed cofnięciem zgody. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy do chwili jej cofnięcia.

Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, przetwarzamy przez czas do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy powiększony o rok w związku z możliwością zaistnienia sytuacji, w której zgłosisz roszczenie tuż przed upływem okresu przedawnienia, a Twoje żądanie może zostać doręczone nam z opóźnieniem.

W przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie obowiązku nałożonego na nas przez przepisy prawa przetwarzamy je przez okres w tych przepisach określony.

W przypadku, kiedy przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego prawie interesu, przetwarzamy je do momentu jego ustania lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jeśli taki sprzeciw przysługuje Ci zgodnie z przepisami prawa.

Podanie twoich danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, wtedy gdy jest ona wymagana, Twoje dane nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie Twoich danych w celu rejestracji i używania Konta, złożenia zamówienia jest dobrowolne, jednakże jeśli ich nie podasz usługi nie będą mogły być wykonane.

§4 ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe, które podajesz w formularzach dostępnych na naszej stronie nie są dostępne dla osób nieuprawnionych. Przetwarzać je mogą jedynie osoby przez nas upoważnione. Twoje dane mogą być powierzane przez administratora podmiotom przetwarzającym dane, takim jak np.: firmie obsługującej sklep internetowy, firmom przewozowym, firmom hostingowym, dostawcom usług IT, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, bankowi. Twoje dane mogą być również przekazywane m.in. organom ścigania, sądom, organom administracji publicznej , jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawa.

§5 TWOJE PRAWA

W zakresie ochrony Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo do otrzymania kopii danych; interesu
 • Prawo do sprostowania swoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli według Ciebie nie mamy podstaw do ich przetwarzania;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, kiedy według Ciebie Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub nie mamy podstawy do ich przetwarzania, jednak nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu uwagi na Twoją szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania przez nas tych danych, którą powinnaś nam przedstawić. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane w zakresie objętym sprzeciwem, chyba że podstawa przetwarzania przez nas tych danych jest nadrzędna wobec Twoich praw, jak również w sytuacji, kiedy są one konieczne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych, które umożliwia  Ci uzyskanie od nas Twoich danych (w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody lub  umowy) w formacie powszechnie używanym, ustrukturyzowanym, nadającym się do maszynowego odczytu. Masz prawo również zlecić nam, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 • Jak zaznaczono już w sekcji terminy – masz prawo do cofnięcia zgody, której nam udzieliłaś na przetwarzanie Twoich danych w każdej chwili (np. klikając w link w wysyłanym do ciebie newsletterze), co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych przed cofnięciem zgody.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami drogą wybraną spośród podanych w §1 tego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji czy jesteś osobą, której  te dane dotyczą.

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

 

§6 PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

§7 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 Pragniemy również poinformować, iż nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§8 PLIKI COOKIES

 1. Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Kiedy Twoja przeglądarka połączy się ponownie z naszą stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Nie możemy jednak bez dodatkowych informacji na podstawie plików cookies ustalić tożsamości użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są np. do utrzymania Twojej sesji, zapisania jej stanu, autoryzacji związanej z logowaniem do konta, zapisanie informacji, które są potrzebne do działania Koszyka w Sklepie internetowym poza.pl, do monitoringu dostępności usług czy do tworzenia statystyk w celu usprawniania działania strony internetowej.
 3. W celu tworzenia statystyk i śledzenia aktywności  wykorzystujemy narzędzia takie jak Google Analytics, co może również służyć do wyświetlania trafniejszych treści w np. w wyszukiwarce Google. Korzystamy również z cookies Facebooka w celu umożliwienia polubienie naszego fanpage podczas korzystania z naszych stron internetowych.
 4. Cookies stałe trwale zapisują się w pamięci Twojego urządzenia, natomiast cookies sesyjne zapamiętują Twoje działania tylko w trakcie trwania sesji.
 5. Przeglądarka automatycznie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Możesz je w każdej chwili wyłączyć, wykasować lub zmienić zakres ich działania poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak poinformować, iż ograniczenie lub wyłączenie działania plików cookies może skutkować trudnościami w korzystaniu z naszych stron internetowych.

 

Jak zablokować pliki cookies w Twojej przeglądarce:

Aby wyłączyć pliki cookies w  przeglądarce Google Chrome należy wejść w Menu w prawym górnym rogu, a tam wybrać „Ustawienia”. Następnie należy wybrać ustawienia: „zaawansowane” a w sekcji prywatność i bezpieczeństwo „ustawienia treści” i tam wykonać odpowiednie działanie.https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

W przeglądarce Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia, a następnie „Opcje internetowe”. W kolejnym kroku wybierz „Prywatność” i tam w „Ustawienia” przesuń suwak w celu zablokowania wszystkich plików cookies do najwyższego położenia.

W przeglądarce Opera wybierz „Ustawienia”, następnie „Preferencje”, kolejno „Zaawansowane”, potem „Ciasteczka”. Wybierz odpowiednie polecenie.

W przeglądarce Safari wybierz „Ustawienia”, następnie „Preferencje” a potem „ Prywatność”. W sekcji Blokuj cookies wybierz odpowiednią opcję.

Aby zablokować pliki cookies w przeglądarce Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek


sukienki koktajlowe rozmiar 44 · sukienka sklep internetowy · sukienki koktajlowe rozmiar 48 · sukienki koktajlowe rozmiar 42 · sukienki koktajlowe rozmiar 46